ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΤΕΒ ΑΕ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΑΦΜ: 999347481
ΔΟΥ: ΝΑΞΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63461/81/Β/07/11
Γ.Ε.ΜΗ.: 124129799000
Email: stkavouras@gmail.com